KyushuKyoritsu UNIV.  Basketball Team

KyushuKyoritsu UNIV.  Basketball Team